next up previous contents
Next: Project omschrijving Up: Plan van aanpak, blok Previous: Aanpassingen   Contents

Doelstelling

De doelstellig van het project Handschriftherkenning is het opleveren van een compleet product, in dit geval de punten die in de project omschrijving staan. De producten die opgeleverd gaan worden staan in dit plan van aanpak staan onder het hoofdstuk 'Mijlpalen' 6.3.R.M.Morrien 2002-02-11