next up previous contents
Next: Doelstelling Up: Plan van aanpak, blok Previous: Inleiding   Contents

Aanpassingen

Tijdens het traject kan het voorkomen dat er in de planning een wijziging moet worden aangebracht. Incorrecte informatie of veranderingen die later nodig blijken te zijn kunnen gewijzigd of toegevoegd worden.R.M.Morrien 2002-02-11