next up previous contents
Next: Aanpassingen Up: Plan van aanpak, blok Previous: Plan van aanpak, blok   Contents

Inleiding

Dit is het plan van aanpak voor het project "Handschriftherkenning". In dit plan van aanpak staat beschreven wat ik in het komende blok gaan doen en opleveren. De onderwerpen mijlpalen en planning zijn de hoofdonderdelen van dit rapport.

Dit is een globaal plan, dat tijdens het traject verschillende keren zal/kan worden bijgesteld, het kan zijn dat het project 2 blokken in beslag gaat nemen. Het plan zal dienen als leidraad voor mijzelf. Tevens kunnen de opdrachtgever en de IVK begeleider eenvoudig inzicht krijgen in mijn werkzaamheden.

Het gaat hier om een IVK-traject, in mijn geval heb ik een project bedacht en een opdrachtgever gezocht die als het ware aan mij de opdracht geeft. Het gaat in het traject niet om de simulatie in het bedrijfsleven zoals bij voorgaande projecten, zaken als 'kosten voor de oplevering' zijn voor de opdrachtgever niet aan de orde. Het gaat om leermomenten die ik uitgezocht heb. Ik hebben onderwerpen uitgezocht op gebieden waar ik nog niet mee bekend ben, en wel bekend mee wil zijn in verband met mijn persoonlijk opleiding plan. Dit project is het tweede deel dat ik van mijn IVK leertraject heb uitgezet.

De opdracht is het ontwikkelen van een handschriftherkenning applicatie. Er bestaan al vele producten die handschriftherkenning mogelijk maken, en ik wil graag zelf zo'n product bouwen.


next up previous contents
Next: Aanpassingen Up: Plan van aanpak, blok Previous: Plan van aanpak, blok   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11