next up previous contents
Next: Copyrights Up: Inleiding Previous: Project omschrijving   Contents

Opdrachtgever

Mijn moeder werkt bij de Basiskaart Noord-Holland.

Basiskaart Noord-Holland produceert en levert een digitale grootschalige basiskaart om de bedrijfsprocessen van de gebruikers zo effectief mogelijk te ondersteunen.

Basiskaart Noord-Holland verkoopt grootschalige (gedetailleerde) topografische kaarten en luchtfoto's van het grondgebied van de provincie Noord-Holland met uitzondering van het grondgebied van de gemeente Amsterdam. Producten zijn zowel digitaal als analoog verkrijgbaar.

Omdat ze bij Basiskaart Noord-Holland het allerliefste zouden zien dat een luchtfoto automatisch in een digitaal vector bestand omgezet zou kunnen worden in plaats van landmeters te gebruiken dacht ik dat ze misschien wel opdrachtgever wilden zijn voor mijn project.

Omdat bij handschriftherkenning software een plaatje geanalyseerd wordt kunnen mijn onderzoekresultaten ook voor hun van belang zijn, vandaar dat ik gevraagd heb of ze mijn opdrachtgever kunnen zijn.R.M.Morrien 2002-02-11