next up previous contents
Next: Bibliography Up: Handschriftherkenning Previous: Software   Contents

Mailing list

De Scrib-L Mailing List voor handschrift onderzoekers
Ik heb me ingeschreven op de lijst, maar heb nog geen bericht van anderen ontvangen. Handig zijn wellicht de archieven en een vraag proberen te stellen zou altijd kunnen. http://scribl.cogsci.kun.nl/

Archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/scrib-l.htmlR.M.Morrien 2002-02-11