next up previous contents
Next: Instellingen / Bedrijven Up: Handschriftherkenning Previous: Tijd verantwoording, blok 2   Contents

Onderzoeken

Een overzicht van onderzoeken die ik heb gelezen en waar ik informatie vandaan gehaald heb:

Written Language Recognition, Sargur N. Srihari and Rohini K. Srihari
http://www.cedar.buffalo.edu/Publications/TechReps/WLR/wlr.html
"The written form of language is contained in printed documents, such as newspapers, magazines and books, and in handwritten matter, such as found in notebooks and personal letters. Given the importance of written language in human transactions, its automatic recognition has practical significance. This overview describes the nature of written language, how written language is transduced into electronic data and the nature of written language recognition algorithms."

An HMM Based Two-Pass Approach for Off-Line Cursive Handwriting Recognition
http://www.fb9-ti.uni-duisburg.de/mitarbeiter/wwwang/twopasssrc/index.html
- Goede introductie tot Hidden Markov Model

Ten years of HMMs
http://www-sig.enst.fr/~cappe/docs/hmmbib.html
- Lijst met alle onderzoeken van de afgelopen 10 jaar mbt. Hidden Markov ModelsR.M.Morrien 2002-02-11