next up previous contents
Next: Onderzoeken Up: Handschriftherkenning Previous: Evaluatie / Conclusie, blok   Contents

Tijd verantwoording, blok 2

Mijn tijd verantwoording van blok 2:

week 45 (1)

week 46 (2)

week 47 (3)

week 48 (4)

week 49 (5)

week 50 (6)

week 51 (7)

week 52 (8)

week 1 (9)

week 2 (10)

week 3 (11)

week 4 (12)

week 5 (13)

Totaal tijd blok 2: In totaal ook meer dan 25 werkdagen, vooral de laatste paar weken.

Over de 2 blokken heb ik meer dan 50 dagen aan het project gewerkt.


next up previous contents
Next: Onderzoeken Up: Handschriftherkenning Previous: Evaluatie / Conclusie, blok   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11