next up previous contents
Next: Tijd verantwoording, blok 2 Up: Handschriftherkenning Previous: Conclusie   Contents

Evaluatie / Conclusie, blok 2

In dit hoofdstuk geef ik aan wat blok 2 heeft opgeleverd.

In dit tweede blok ben ik mijn voorstel gaan uitwerken. Ik vind dat dit aardig goed gelukt is. De resultaten zijn veelbelovend en indien er tijd genoeg zou zijn zou er zeker een goed werkende handschrift herkenning applicatie uit kunnen komen.

Ik heb dit tweede blok veel geleerd, met name naast het maken van de applicatie ben ik tegen een aantal praktische problemen gelopen die ik heb opgelost. Ik ben nu bijvoorbeeld bekend met het wegschrijven en openen van gegevens uit bestanden. Daarnaast kan ik nu met QT Designer snel een interface bouwen die werkt onder Linux en Windows.

Het liefst zou ik nog veel verder willen gaan.

Martijn MorrienR.M.Morrien 2002-02-11