next up previous contents
Next: Evaluatie / Conclusie, blok Up: Het programma Previous: Overige test   Contents

Conclusie

De eerste test resultaten waren het best. Al bij een klein aantal keer trainen werden (bijna) alle letters goed herkend. Bij de hogere resoluties was dit niet het geval, ook niet na 5000 iteraties. Wel was duidelijk dat bij de hoge resoluties de herkenning steeds beter werd. Meer iteraties zijn wel mogelijk maar kosten veel tijd, daarom heb ik ze niet uitgevoerd. Nog hogere resoluties zijn niet nuttig, nu wordt al duidelijk dat een hogere resolutie een letter moeilijker laat herkennen, omdat dan meer uitmaakt hoe de letter precies geschreven is. Een letter wordt nooit elke keer hetzelfde geschreven daarom is het van belang een goede resolutie te vinden. Het is van belang een goede balans te vinden voor de grote van de letter en voor het aantal hidden units. Bij een groter aantal hidden units werden de letters al direct goed herkend.

Het gebruik maken van Thinning heeft geen zin om letters te gaan herkennen, hoe hoger de resolutie hoe slechter letters werden herkend. Dit is volgens mij vooral te danken aan het feit dat er minder pixels gebruikt worden om een letter weer te geven, als die pixels overeenkomen met pixels van een andere letter dan weet het neurale netwerk niet bij welke letter het hoort en worden ze aan beiden toegekend. Bij de hogere resoluties is ook duidelijk zichtbaar dat een letter steeds slechter herkend wordt en steeds meer naar verschillende letters gaat wijzen.

Ik zou op basis van deze gegevens een lage resolutie gebruiken en zo min mogelijk aan het originele beeld veranderen. Daarbij zou ik kiezen voor een groot aantal hidden units. Met een goede resolutie keuze en een grote hoeveelheid train materiaal zijn er volgend mij goede resultaten te halen. Zeker als deze nog gekoppeld worden aan een woorden database, dan kan er zeker goed herkend gaan worden.

Helaas is er te weinig tijd om dit verder uit te gaan zoeken, als ik er tijd voor heb in de toekomst ga ik dit zeker nog doen.


next up previous contents
Next: Evaluatie / Conclusie, blok Up: Het programma Previous: Overige test   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11