next up previous contents
Next: Opdrachtgever Up: Inleiding Previous: Inleiding   Contents


Project omschrijving

Het project gaat om het maken van handschriftherkenning software.

Het belangrijkste leerdoel is het leren verwerken van grafische gegevens invoer.

Op technisch gebied worden de volgende onderdelen geleerd en toegepast:

De overige dingen die geleerd en toegepast worden zijn:

Tijdsduur project (begin en einddatum): Begindatum 5 september 2001 Einddatum 1 november 2001 Daarna eventueel verlenging tot 2e blok.

Studiepunten: 5 studiepunten, eventueel doorlopend in blok 2 naar 9 studiepunten

Aantal deelnemers: 1

Beredenering/begroting studiepunten: Het eerste blok: 9 weken, 3 dagen per week, 8 uur per dag 9 * 3 * 8 = 216 uur is meer dan 5 studiepunten. Indien het project op dat moment goed loopt en nog genoeg mogelijkheden biedt kan het uitgebreid en verbeterd worden in blok 2 naar 9 of 10 studiepunten.

Op te leveren product: Het eerste doel is het opleveren van een applicatie die een handschrift kan herkennen van een plaatje. Daarbij moet het plaatje bij de eerste versie een bepaalde kwaliteit en afmeting hebben. Deze factoren kunnen later verbeterd worden (zwart wit naar kleur, variabele afmetingen etc..). Het uiteindelijke doel is het creeeren van een module die handschriften kan herkennen onafhankelijk van de invoer. (Bijvoorbeeld via een plaatje, soort OCR versie, of via een tekenpad invoer, vaak op eenvoudige versie aanwezig op PDA's). Uiteindelijk zou het programma kunnen leren van de invoer. Het programma zou een handschrift (het liefst alle..) moeten kunnen herkennen.

Toetsing: Het resultaat kan getoets worden aan de oplevering van documentatie, waaronder een plan van aanpak valt, een onderzoek, een urenverantwoording en een technische documentatie. Naast de documentatie zal er een product opgeleverd worden, in welke vorm dat wordt (denkend aan programmeer omgeving) moet nog blijken uit het onderzoek. Het eerste product zal minimaal een grafisch bestand moeten kunnen openen en daaruit geschreven tekst moeten kunnen herkennen. Het is de bedoeling dat het resultaat 'open source' wordt, zodat er door anderen aan verder gewerkt kan worden. Het resultaat zal ook op internet geplaatst worden. Naast het resultaat zal er ook een projectevaluatie plaats moeten vinden voor de toetsing.

Naam opdrachtgever: Mevr. B. Bulsink, Basiskaart Noord-Holland

Naam IVK begeleider: Daan Archer, docent Hogeschool van Amsterdam


next up previous contents
Next: Opdrachtgever Up: Inleiding Previous: Inleiding   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11