next up previous contents
Next: Conclusie Up: Het programma Previous: Test resultaten   Contents

Overige test

Als extra test heb ik geprobeerd een ander stuk tekst te laten herkennen, een stuk tekst dat dus niet getraind was, maar wel herkend zou moeten worden. Met mijn eigen handschrift heb ik mijn naam geschreven en die laten herkennen door de laagste 2 resolutie resultaten van het trainen met 2, 3 en 4 alfabetten. De test is gedaan met 52 hidden units en 5000 iteraties, gekozen om de hoge herkenningsgraad uit de vorige test.

De geteste tekst:

\includegraphics[width=4cm]{img11.eps}

De resultaten bij een resolutie van 8 bij 10 en 10 bij 15 pixels per letter:

\includegraphics[width=12cm]{img12.eps}

Bij 8 bij 10 werden de volgende letters goed herkend:

Alfabetten Letters

2

M,A,R
3 M,A,R,T,N
4 M,A,R,T,N

Bij 10 bij 15 werden de volgende letters goed herkend:

Alfabetten Letters

2

M,A,R
3 M,A,R,N
4 M,A,R,T,N

De I en de J werden niet correct herkend.

Het resultaat was dat van de letters die Martijn vormen de 1e drie letters direct goed herkend werden en de laatste vier werden niet goed herkend bij een kleiner aantal getrainde handschriften.

Het is waarschijnlijk dat dit komt omdat de eerste drie letters behoorlijk uniek zijn in het alfabet. De laatste letter, de N, werd eerst herkend als een V, dit zou natuurlijk heel goed kunnen, de T de I en de J liggen waarschijnlijk te dicht bij elkaar om goed herkend te worden, bij het gebruik maken van meer verschillende alfabetten wordt de T herkend. De I en de J zijn waarschijnlijk erg gevoelig voor de positie (in het midden van de gevonden afmeting, of niet..)


next up previous contents
Next: Conclusie Up: Het programma Previous: Test resultaten   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11