next up previous contents
Next: Overige test Up: Het programma Previous: Test aanpak   Contents

Test resultaten

De resultaten bij de 3 resoluties, met 26 hidden units in het neurale netwerk:

\includegraphics[width=12cm]{img8.eps}

Hier wordt duidelijk dat bij een lage resolutie alle letters al na 1000 iteraties bijna allemaal herkend worden, bij hogere resoluties duurt het langer voordat alle letters precies herkend worden.

De resultaten bij de 3 resoluties, met 52 hidden units in het neurale netwerk:

\includegraphics[width=12cm]{img9.eps}

Bij meer hidden units is bij een lage resolutie al een herkenning van 100 procent, bij de andere hogere resoluties ligt het herkennings percentage bijna op 100 procent, maar wordt de 100 procent net niet berijkt. Er is duidelijk merkbaar dat meer hidden units een betere herkenning tot resultaat hebben.

De test resultaten van Thinning bij de 3 resoluties, met 26 hidden units in het neurale netwerk:

\includegraphics[width=12cm]{img10.eps}

Al na de eerste iteratie worden weinig letters goed herkend, hoe meer iteraties des te minder letters goed worden herkend.


next up previous contents
Next: Overige test Up: Het programma Previous: Test aanpak   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11