next up previous contents
Next: Mijlpalen Up: Plan van aanpak, blok Previous: Inleiding   Contents

Planning

De planning is als volgt:

Punt Omschrijving Tijd

plan van aanpak 2

maken van eerste plan van aanpak week 1
start bouw bekend raken met mogelijkheden week 1
bouwen bouwen van de applicatie week 2-8
product opleveren het product tonen week 9R.M.Morrien 2002-02-11