next up previous contents
Next: Planning Up: Plan van aanpak, blok Previous: Plan van aanpak, blok   Contents

Inleiding

Het plan van aanpak voor blok 2 is beknopt. het gaat om het uitwerken van de ideeen die in het eerste blok zijn opgedaan.R.M.Morrien 2002-02-11