next up previous contents
Next: Project omschrijving Up: Handschriftherkenning Previous: Contents   Contents

Inleiding

Dit document is een weergave van het verloop van mijn IVK project genaamd 'Handschriftherkenning'. Het gaat om een project dat ik doe tijdens mijn studie Hogere Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam. IVK staat voor Intern Verkregen Kwalificaties. Het doel is om zelfstandig ervaring op te doen op gebieden die passen bij een zelfstandig studieplan. Het is het laatste onderdeel van de studie voordat er afgestudeerd kan gaan worden.

Dit document is te vinden op http://www.escay.com/hwr/. Het pdf bestand kan gedownload worden van http://www.escay.com/hwr/hwr.pdf.

In de volgende paragraaf staat de project omschrijving.

Martijn Morriën (rm.morrien@quicknet.nl) 11 oktober 2001Subsections

R.M.Morrien 2002-02-11