next up previous contents
Next: Plan van aanpak, blok Up: Handschriftherkenning Previous: Evaluatie / Conclusie, blok   Contents

Tijd verantwoording, blok 1

Mijn tijd verantwoording van blok 1:

week 36 (2)

week 37 (3)

week 38 (4)

week 39 (5)

week 40 (6)

week 41 (7)

week 42 (8)

week 43 (9)

week 44

Totaal tijd blok 1: meer dan 25 dagen


next up previous contents
Next: Plan van aanpak, blok Up: Handschriftherkenning Previous: Evaluatie / Conclusie, blok   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11