next up previous contents
Next: Tijd verantwoording, blok 1 Up: Handschriftherkenning Previous: Off-line herkenning problemen   Contents

Evaluatie / Conclusie, blok 1

In dit hoofdstuk geef ik aan wat blok 1 heeft opgeleverd.

In het eerste blok ben ik vooral bezig geweest met onderzoeken. Ik heb ontzettend veel informatie doorgenomen. Ik zou alle informatie wel kunnen noemen maar alleen het noemen ervan neemt al veel tijd in beslag, en lang niet alle informatie is bruikbaar voor mij.
De informatie die ik tegenkwam is vooral op wetenschappelijk niveau en gaat erg snel op technische aspecten in die af hangen van eerdere onderzoeken. Alleen al het bekend raken met een bepaald onderwerp neemt meer tijd in beslag dan ik heb. Ik ben bekend met verschillende gebruikte methoden en ben bekend met de problemen die men tegenkomt op het gebied van handschrift herkenning. Op basis van deze gegevens kan ik nu een eigen plan voor een applicatie gaan opzetten om daadwerkelijk mijn eerste wens/uitgangspunt te realiseren: het bouwen van een applicatie die off-line handschrift gaat herkennen.
Hierbij kom ik meteen op mijn eerste planning uit waarin ik dacht al een programma te hebben gebouwd die op dit moment al eenvoudig handschrift herkent. Dit is echter niet gebeurd omdat voornamelijk het bekend raken met het onderwerp veel tijd heeft gekost.

Ik denk dat ik het afgelopen blok goed bezig ben geweest en ik zie genoeg mogelijkheden om nu echt iets te gaan bouwen. Wat ik wil gaan bouwen is te lezen in het plan van aanpak voor blok 2, zie hoofdstuk 6.

Ik heb in het afgelopen blok al gerealiseerd dat ik een PNG bestand kan inlezen en om kan zetten, zodat de invoer geen probleem zal vormen.

Ik heb een object georienteerd back propagation netwerk gemaakt en getest en dat ben ik van plan te gaan gebruiken.


next up previous contents
Next: Tijd verantwoording, blok 1 Up: Handschriftherkenning Previous: Off-line herkenning problemen   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11