next up previous contents
Next: Off-line herkenning problemen Up: Onderzoek resultaat Previous: On-line herkenning   Contents

Off-line herkenning

Off-line herkenning is een zeer ingewikkeld onderwerp. Ik heb in de afgelopen 6 weken aardig wat onderzoeken doorgenomen op dit gebied, maar om nu eenvoudig weer te geven hoe off-line handschrift herkend kan worden is niet eenvoudig. Misschien kan het beste gekeken worden naar hoe ik een nieuw systeem zou bouwen. Hetgeen ik wil gaan doen en te lezen zal zijn in mijn plan van aanpak voor blok 2, zie hoofdstuk 6.

Alle onderzoeken die ik tegenkwam zijn op wetenschappelijk niveau en gaan direct erg diep in op voorgaande onderzoeken en wiskundige methodes. Veel methodes zijn ontwikkeld om problemen op te lossen die men tegenkomt voordat off-line handschrift ook daadwerkelijk herkend kan gaan worden. In de volgende paragraaf staan een aantal van deze basis problemen, zie hoofdstuk 3.3.

Een onderzoek dat ik erg interessant vind is van H.Bunke, M.Roth en E.G.Schukat-Talamazzini en heet 'Off-line Cursive Handwriting Recognition using Hidden Markov Models'. Te vinden op http://citeseer.nj.nec.com/bunke95offline.html.R.M.Morrien 2002-02-11