next up previous contents
Next: Off-line herkenning Up: Onderzoek resultaat Previous: Onderzoek resultaat   Contents

On-line herkenning

On-line handschrift herkenning is vandaag de dag goed ontwikkeld en mag zich al redelijk volwassen noemen. Op veel apparaten wordt er al gebruik gemaakt van on-line handschrift herkenning denk vooral aan de zogenaamde PDA's, de digitale agenda's die met een pen aangestuurd kunnen worden.

On-line handschrift herkenning heeft een erg groot voordeel ten opzichte van off-line handschrift herkenning, namelijk dat bekend is in welke richting de pen bewogen heeft om een bepaald karakter of woord te vormen.

Analyse van die richtingen kunnen eenvoudig leiden tot bepaalde klassificeringen die het mogelijk maken letters te herkennen. Een erg mooi voorbeeld is te vinden in een onderzoek van Kam-Fai Chan en Dit-Yan Yeung in het onderzoek 'Recognizing on-line handwritten alphanumeric characters through flexible structural matching' [3].

Ze hebben een methode bedacht die met een aantal waarden een letter vormt. De waarden representeren richtingen. Zo is richting oost de waarde nul, noord-oost 1, noord 2 etc.. tot zuid oost 7. Aan de hand van deze richtingen wordt een letter gerecontrueerd. Dit klinkt eenvoudig en is ook lang niet voldoende om on-line handschrift te herkennen, maar wel de basis om mee te beginnen. Voor meer informatie verwijs ik naar het genoemde onderzoek. Zie ook http://www.cs.ust.hk/~dyyeung/paper/hr.html voor veel openbare documenten over handschriftherkenning.

Een simpel voorbeeld van on-line handschrift herkenning:

Handschrift herkenning op een PDA

Op een PDA wordt vaak gebruik gemaakt van een vak waarin letter voor letter geschreven moet worden. Zo moet de A van linksonder naar het midden boven naar rechtsonder geschreven worden.

Deel het vak in waarin geschreven moet worden, deel het in 9 vakjes, 3 bij 3. Nummer de vakjes van linksboven naar rechtsonder van 1 tot 9. De A wordt dan geschreven als punt 7,2,9. De B wordt geschreven als 7,4,1,2,3,6,5,6,9,8 bijvoorbeeld. Zo is het al heel eenvoudig om on-line handschrift herkenning te bouwen.

Een groot nadeel voor veel mensen is dat er op een aangepaste manier geschreven moet worden over de gevolgen die dit hebben ga ik verder niet in.


next up previous contents
Next: Off-line herkenning Up: Onderzoek resultaat Previous: Onderzoek resultaat   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11