next up previous contents
Next: On-line herkenning Up: Handschriftherkenning Previous: Mijlpalen   Contents

Onderzoek resultaat

In dit hoofdstuk staan de resultaten van mijn onderzoek.

Sinds tientallen jaren is er reeds onderzoek gedaan naar handschrift herkenning door de computer. Het belangrijkste dat naar voren komt is dat handschrift herkenning in 2 delen is op te splitsen namelijk 'Off-line' en 'On-line' handschrift herkenning.

'On-line' handschrift herkenning is het herkennen van geschreven tekst met behulp van de input device gegevens (bijvoorbeeld een pen op een takenpad).

Of zoals IBM het goed omschrijft:
"On-line On-line handwriting recognition is recognition of handwriting written with an electronic stylus onto a tablet or pen computer. From the digitizing device, the computer receives a stream of coordinates describing the path of the stylus tip. cf. Off-line." [2]

'Off-line' handschrift herkenning is het herkennen van geschreven tekst zonder behulp van de input device gegevens. Bijvoorbeeld het herkennen van tekst uit een plaatje.

Of zoals IBM het omschrijft:
"Off-line Off-line handwriting recognition is recognition of handwriting that has already been written on a piece of paper, using a pen or pencil. The computer scans the paper with an optical scanner and recognizes the handwriting from the image, with no information about the timing or ordering of the strokes. cf. On-line." [2]Subsections
next up previous contents
Next: On-line herkenning Up: Handschriftherkenning Previous: Mijlpalen   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11