next up previous contents
Next: Onderzoek resultaat Up: Plan van aanpak, blok Previous: Planning   Contents


Mijlpalen

De mijlpalen van dit project zijn:

2 november:
Opleveren product, documentatie, project evaluatie

Over het product:
Het product kan grafische gegevens invoer naar verwerkbare gegevens voor een programma omzetten. De invoer kan weergegeven worden. Het programma kan de invoer verwerken, in de vrom van zelf leren, of bepalen welke letter het is. Het product zal een test ondergaan en de testresultaten horen bij de documentatie. Hoofddoel van de test zal zijn: uitzoeken tot hoeverre het programma handsschrift kan herkennen.

Over de documentatie:
De documentatie bestaat uit meerdere onderdelen, namelijk de resultaten van het onderzoek, de programma documentatie (inclusief test en test resultaten en conclusies) en een project evaluatie.

De onderzoek documentatie:
Indien tijd genoeg zal er een toegelichte onderzoek documentatie komen, in ieder geval wordt de gevonden informatie gegroepeerd en toegelicht.

De product documentatie:
De product documentatie zal in ieder geval de volgende onderdelen omvatten: het programma ontwerp, de programma code toegelicht, een programma handleiding en weergave van de verdere mogelijkheden van product ontwikkeling.

De project evaluatie:
Hierin zal ik weergeven hoe ik het blok gefunctioneerd heb, ik zal zelf-reflectie toepassen. Vooral zal ik weergeven wat er goed is gegaan en wat ik niet goed heb gedaan, of anders gezegd welke punten voor verbetering vatbaar zijn. Ook zal ik aangeven wat ik verder wil met betrekking tot het product.

2 november
Opdracht gever precies op de hoogte stellen van onderzoek / ontwikkeling resultaten.


next up previous contents
Next: Onderzoek resultaat Up: Plan van aanpak, blok Previous: Planning   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11