next up previous contents
Next: Mijlpalen Up: Plan van aanpak, blok Previous: Wat ik wil bereiken   Contents

Planning

Het ontwikkelen van de project omschrijving 1.1 is de opdracht. De ontwikkeling bestaat uit een groot aantal onderdelen die lopen van ontwikkeling tot implementatie. In de planning staan de geschatte tijden die ik per onderdeel nodig denk te hebben. Ik heb een schatting kunnen maken naar aanleiding van de ervaring die ik heb opgedaan in voorgaande projecten. Tussen de verschillende mijlpalen en geplande tijdsbesteding zit dan ook genoeg ruimte om onvoorziene problemen of opdrachten te kunnen vervullen.

Het project zal in eerste instantie volgens de voorlopige planning in totaal 18 weken in beslag kunnen nemen, maar ik maak eerst een planning voor het eerste blok (dus voor de eerste 9 weken). Daarin zal ik ongeveer 25 uur per week aan het project besteden.

Het is heel erg moeilijk om nu te zeggen hoeveel uren elk onderdeel aan tijd kost. Het is dan ook de bedoeling dat de planning bijgesteld kan worden.

Een urenverantwoording en het opleveren van de producten zal gaan weergeven hoeveel tijd ik precies aan het project besteed heb.

De officiŽle start van het project was op woensdag 5 september 2001.

De voorlopig eerste eindoplevering van de project producten is op vrijdag 2 november 2001.

De planning plus toelichting staat hieronder.

Punt Omschrijving Tijd

plan van aanpak 1

maken van eerste plan van aanpak week 1
onderzoek onderzoeken wat er vandaag de dag bestaat en hoe handschrift herkenning kan worden gerealiseerd week 1-3
bouw invoer bouwen invoer van plaatje, omzetten van plaatje naar verwerbare gegevens week 2-3
C programmeren C programmeren oefenen met STL week 4
plan van aanpak bijgesteld plan van aanpak is bijgesteld, planning is uitgebreid week 4
back-propagation bouwen + testen back propagation network week 5-7
product 1e product opleveren, documentatie, project evaluatie week 8
AI lessen AI lessen volgen week 1-5


next up previous contents
Next: Mijlpalen Up: Plan van aanpak, blok Previous: Wat ik wil bereiken   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11