next up previous contents
Next: Planning Up: Plan van aanpak, blok Previous: Project omschrijving   Contents

Wat ik wil bereiken

Voor het maken van deze applicatie komt heel wat kijken. Het is een leuk idee en een goede uitwerking kan tot leuk resultaat hebben dat de applicatie daadwerkelijk gebruikt kan worden. Ik vind het gaaf dat het mogelijk is om handschrift te herkennen, ondanks dat er al veel onderzoek gedaan is en er vele applicaties bestaan bouw ik toch de applicatie op mijn manier zodat ik er veel van kan leren en bekend kan raken met het onderwerp.

Bij zo'n applicatie komt heel wat kijken: wat bestaat er vandaag de dag, wat is er mogelijk, welke methoden zijn er, welke ga ik gebruiken en hoe ga je bijvoorbeeld om met de invoer van gegevens.

Onderdelen die ik zal tegenkomen bij het maken van de applicatie:

Producten die ik onder andere wil opleveren:

Bijkomstige zaken:


next up previous contents
Next: Planning Up: Plan van aanpak, blok Previous: Project omschrijving   Contents
R.M.Morrien 2002-02-11